help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

koninklijk besluit van 19 september 1958 tot vaststelling van het model van de verklaring betreffende de keuze tussen godsdienst of zedenleer in de Rijkszeevaartonderwijsinrichtingen en in de gesubsidieerde provinciale en gemeentelijke inrichtingen voor zeevaartonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/09/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/1958
Pagina:7573
Advies van de Raad van State U - D