help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 juni 1967 tot vaststelling voor het jaar 1965, van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle door de regering, alsmede van de voor het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen nodige werkzaamheden, te vergelden door de erkende verzekeringsondernemingen voor de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en door de ondernemingshoofden die vrijgesteld zijn tot het Waarborgfonds bij te dragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1967
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 05/07/1967
Pagina:7232
Advies van de Raad van State 9909
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1965