help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 12744 van 3 januari 1968

"Artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 maart 1965 (tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958, houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs) is vernietigd in zover het artikel 1 van dat koninklijk besluit doet terugwerken."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1968
Nummer: 12744
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/02/1968
Pagina:1651
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/05/1958

Periode van geldigheid van 01/05/1958 tot ...