help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 1971 tot wijziging, wat de aan de arbeidsgeneeskundige diensten verbonden arbeidsgeneesheren betreft, van het koninklijk besluit van 25 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende de maatregelen op het gebied van de hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1971
Pagina:15431
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van 31/12/1971 tot ...