help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1976 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Benelux-verkeer en de invoer van melen van dierlijke oorsprong


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1978
Pagina:512
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking