help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 mei 1976 betreffende het behalen van wettelijke graden door vluchtelingen die aan een Belgische universiteit of een daarmede gelijkgestelde inrichting, universitaire studiën ten wetenschappelijke titel aangevat of voleindigd hebben


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/1976
Pagina:9618
Advies van de Raad van State 11983
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking