help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verdrag van 7 september 1977 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en Protocol nr. 4, ondertekend te Straatsburg op 16 september 1963 - Door Belgïe gedane verklaringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1977
Aard van de akte: Verklaring: andere
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1977
Pagina:12203
Advies van de Raad van State --