help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 februari 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1976 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van de niveaus 2, 3 en 4 bij de Regie der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/1976
Pagina:4934
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking