help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1979
Pagina:12374
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/11/1979

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: art. 54, eerste lid, van het KB 18/12/2009

Periode van geldigheid van 01/11/1979 tot 31/12/2009