help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 juni 1978 houdende goedkeuring van Overeenkomsten en van Protocollen tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en sommige Staten uit het Middelandse-Zee-Gebied, anderzijds, alsmede van de Overeenkomsten tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en sommige Staten uit het Middelandse-Zee-Gebied


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/1978
Pagina:12146
Advies van de Raad van State 12949
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking