help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/1997
Pagina:16270
Advies van de Raad van State 25447
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen betreffende de toepassing van het artikel 7: zie het artikel 86 van de programmawet van 30 december 2001

Periode van geldigheid van 28/06/1997 tot ...