help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 mei 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1966 houdende aanduiding van de kantoren en hulpkantoren der douanen langs waar de invoer van vers, toebereid of verduurzaamd vlees en vleeswaren toegelaten is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/1980
Pagina:10096
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking