help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 december 1981 tot intrekking van de bij middel van concessie aan de "Intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" verleende bevoegdheden inzake het aanleggen, uitrusten, onderhouden en exploiteren van autosnelwegen, alsmede tot het oprichten en exploiteren van diensten ten behoeve van de gebruikers van de autosnelwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1981
Pagina:16017
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking