help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 december 1981 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1970 houdende het reglement voor het personeel van de diensten der werkplaatsen van het "Belgisch Staatsblad" bij het Ministerie van Justitie, Algemene Diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/1981
Pagina:15674
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1982