help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 september 1982 tot vaststelling van overgangsmaatregelen met betrekking tot de loopbaan van sommige ambtenaren tewerkgesteld bij het Centrum voor Informatieverwerking van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1982
Pagina:11385
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1982