help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen, titularis zijn


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/09/1983
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/10/1983
Page:13584
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Remarques Impliciet opgeheven GecDVO 25/01/1995, art. 21