help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 3 september 1984 betreffende de omschrijving van het begrip "blijvende globale invaliditeit van ten minste 66 pct" met betrekking tot de toepassing van de gewaarborgde minimumbedragen voor pensioenen toegekend wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid in de overheidssector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1984
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/1984
Pagina:12352
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld