help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 juli 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1982 tot vaststelling van het model van de bijdragebescheiden inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1984
Pagina:11078
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1984

Periode van geldigheid van 01/07/1984 tot 01/01/1989