help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 juni 1984 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1984
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1984
Pagina:9911
Advies van de Raad van State 15520
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking