help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 januari 1984 houdende goedkeuring van het Protocol betreffende de rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen, ondertekend te Brussel op 6 november 1981


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/1984
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1984
Pagina:9528
Advies van de Raad van State 15259
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking