help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief van 26 januari 1984 - Overheidsopdrachten voor rekening van of betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap - Toepassing van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de financiering van de verlofdagen waarbij een arbeidsduurvermindering in de bouwonderneming wordt uitgevoerd


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 26/01/1984
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/03/1984
Page:3148
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Date non mentionnée