help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 4 december 1996 tot vaststelling van het gedeelte van de leningen dat het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in 1997 bij voorrang moet besteden aan de krotbestrijding en aan de sanering, verbetering of aanpassing van woningen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !