help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot uitvoering van de artikelen 75, § 3, en 76, van de herstelwet van 31 juli 1984 betreffende de belastingsvrijstelling voor innovatievennootschappen en voor belastingsplichtigen die op het kapitaal van innovatievennootschappen inschrijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/1985
Pagina:12880
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking