help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 december 1996 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1996 - Sectie "Tewerkstelling en Arbeid"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1997
Pagina:900
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1996