help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 26552 van 20 mei 1986

"Vernietigd worden :
1.het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, in zover het de gronden gelegen in de deelgemeente Alsemberg, Meigemheide, aan de Klutsstraat, en kadastraal bekend onder sectie D, nrs. 54/d, 54/e, 54/f, 54/g, 54/h, 54/i, 54/k, 58/c, 58/d, 58/e, 58/g en 58/h, tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied bestemt;
(...)"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1986
Nummer: 26552
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/10/1986
Pagina:14368
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/03/1977

Periode van geldigheid van 07/03/1977 tot ...