help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 april 1986 tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 augustus 1976 tot instelling bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/1986
Pagina:8701
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/09/1978

Periode van geldigheid van 06/09/1978 tot ...