help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1976 betreffende de regeling van de uitkering van de subsidies aan de Nederlandstalige koepels in de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 oktober 1979


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Fondement juridique
Article Nature Date  
Textes modifiants
Nature Date    
Textes modifiés
Nature Date