help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief van 12 november 1987 - Tewerkstelling van werklozen in het Vlaamse Gewest - Toelatingen welke onder de exclusieve bevoegdheid van het Vlaamse Gewest ressorteren : provinciebesturen; rust- en verzorgingsinstellingen die afhangen van OCMW's, verenigingen van OCMW's, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn en van verenigingen van gemeenten; verenigingen van gemeenten met economisch finaliteit - Toepassing van artikel 161 van het koninklijk besluit van 20 december 1963


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 12/11/1987
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/12/1987
Page:19430
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld

Remarques Implicitement sans objet par l'abrogation de AR 20/12/1963 par AR 25/11/1991, art. 177