help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juli 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1983 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regelen inzake de tegemoetkoming van het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1987
Pagina:12420
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/07/1987

Periode van geldigheid van 27/07/1987 tot ...