help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 februari 1987 tot overdracht van de taken van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest, alsmede van de goederen, rechten en verplichtingen van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Minister van Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/1987
Pagina:2932
Advies van de Raad van State 16900 + 16901 + 16902
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1987