help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 1988 tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 februari 1946 houdende regeling van de geldelijke tussenkomst van de Staat inzake technische aanpassing en oriëntering van de ondernemingen door middel van studiedagen, voordrachten, leergangen, wedstrijden en tentoonstellingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/07/1988
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/09/1988
Page:13034
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/09/1988

Période de vigueur du 01/09/1988 au ...