help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrêt du Conseil d'Etat n° 30568 du 30 juin 1988

"In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 1985 tot vaststelling voor het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen, van de personeelsformatie beheerd door de Minister van Onderwijs, Nederlandse Sector, worden de vermeldingen vernietigd betreffende de graden van:
-controleur van werken,
-directiesecretaris en eerstaanwezend directiesecretaris,
-adjunct-controleur van werken,
-hoofdklerk, voor wat de provinciale diensten betreft,
-klerk en eerste klerk, voor wat het hoofdbestuur betreft,
-klasseerder en eerstaanwezend beambte.
In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit wordt de vermelding betreffende de graad van directiesecretaris vernietigd.
(...)
In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 1985 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen, beheerd door de Minister van Onderwijs, Nederlandse sector, worden de vermeldingen vernietigd betreffende de graden van:
-bestuurssecretaris en architect, voor wat de provinciale diensten betreft,
-onderbureauchef, voor wat het hoofdbestuur betreft,
-rekenplichtig opsteller.
(...)
In het ministerieel besluit van 4 maart 1985 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 1983 houdende het reglement voor het personeel van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen en van het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen, Nederlandse sector, worden vernietigd de bepalingen in de bijlage bij het besluit betreffende de graden van:
-inspecteur-generaal (hoofd algemene administratieve diensten G.F.R.S.),
-adviseur,
-eerstaanwezend ingenieur,
-ingenieur,
-architect (belast met de functie van districtchef),
-bestuurssecretaris (belast met rechtskundige aangelegenheden),
-hoofdprogrammeur en programmeur eerste klasse,
-controleur van werken,
-rekenplichtig opsteller, tekenaar,
-adjunct-controleur van werken en opsteller: in zoverre in kolom 7 bij verandering van graad een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid voorgeschreven wordt,
-programmeur: in zoverre in kolom 7 bij verandering van graad de toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 december 1969 voorgeschreven wordt,
-adjunct-tekenaar en adjunct-werkoopzichter: in zoverre in kolom 7 bij verandering van graad een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid voorgeschreven wordt,
-eerste vakman-ploegbaas."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/06/1988
Numéro: 30568
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 24/11/1988
Page:16296
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: date de l'arrêt

Effet: voir analyse

Période de vigueur du 28/01/1985 au ...