help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 1988 houdende machtiging van het Vlaams fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen, tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbende


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 25/05/1988
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/07/1988
Page:10248
Avis du Conseil d'Etat 18499
Entrée en vigueur / Effet 01/07/1987

Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van het Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen bij DVO 24/02/1994, art. 15, iwt. 01/07/1994

Période de vigueur du 01/07/1987 au 01/07/1994