help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 januari 1988 genomen bij toepassing van artikel 167 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het personeel van de rijksonderwijsinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 25/03/1988
Pagina:4270
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1987