help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 augustus 1989 waarbij toelating wordt verleend om in de maanden juli, augustus en september 1989 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ter beschikking te stellen van de ministeries en instellingen van openbaar nut die onder voogdij of controle van de Staat staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1989
Pagina:15082
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1989

TT 01/07/1989 - 30/09/1989