help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 juni 1996 tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 mei 1993, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 januari 1996, waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen aan vergunning onderworpen wordt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/1996
Pagina:18802
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/02/1996