help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Verordening nr 95/06 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 28 maart 1996 houdende erkenning en subsidiëring van volksontwikkelingswerk in verenigingsverband


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/03/1996
Numéro: 95/006
Nature de l'acte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/06/1996
Page:16464
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1996

Overgangsbepalingen bij de buitenwerkingtreding: VVGC 25/01/2008, art. 14

Période de vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2008
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.