help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) van 8 mei 1990 houdende herstructurering van bepaalde onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 08/05/1990
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/06/1992
Page:13633
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.