help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1963 houdende aanwijzing van een gewest (Gentse en Kanaalzone) waarvoor een plan van aanleg moet worden opgemaakt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1993
Pagina:5120
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking