help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1980 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het hoofdbestuur van de Ministerie van Nationale opvoeding en Nederlandse Cultuur


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Analyse
Article  
Fondement juridique
Article Nature Date  
Textes modifiés
Nature Date