help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot verlening van delegatie aan sommige ambtenaren van de Diensten van de Vlaamse regering met betrekking tot de ondertekeningen van de addenda of schriftelijke toelatingen waarbij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van contractuele personeelsleden wordt geschorst


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux