help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 24 november 1994 tot vaststelling van het gedeelte van de leningen dat het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in 1995 bij voorrang moet besteden aan de krotbestrijding en aan de sanering, verbetering of aanpassing van woningen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux