help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juni 2022 houdende instemming met volgende internationale akten: 1) Tiende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, gedaan te Addis Abeba op 7 september 2018; 2) Tweede Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, gedaan te Addis Abeba op 7 september 2018; 3) Protocol ter aanvulling van de Wereldpostconventie gedaan te Addis Abeba op 7 september 2018; 4) Slotprotocol van het Protocol ter aanvulling van de Wereldpostconventie, gedaan te Addis Abeba op 7 september 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/2022
Editie:1
Pagina:78381
Advies van de Raad van State 70027
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/11/2022 tot ...