help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2022
Pagina:26240
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 70734
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2023 (art. 5, inleidende zin: "op de dag bepaald in artikel 1, 3°", nl. op "de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van achttien maanden die ingaat op de dag na de bekendmaking van het onderhavige besluit in het Belgisch Staatsblad")

Art. 1, 1°: 01/10/2022 (art. 5, 1° juncto art. 1, 1°: "de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van zes maanden die ingaat op de dag na de bekendmaking van het onderhavige besluit in het Belgisch Staatsblad")
Art. 1, 2°: 01/04/2023 (art. 5, 2° juncto art. 1, 2°: "de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van twaalf maanden die ingaat op de dag na de bekendmaking van het onderhavige besluit in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/10/2022 tot ...