help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 09/07/2021
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/08/2021
Page:83100
Avis du Conseil d'Etat 69433
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 1, 1°, 4°, 7° en 8°: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid); Volledig uitgevoerd: - art. 1, 1° en 4°: 01/01/2025 (MBVO 15/11/2022, BS 09/12/2022); - art. 1, 7° en 8°: 01/01/2022 (MBVO 22/12/2021, BS 31/12/2021)
Art. 3 tot 8: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid); Volledig uitgevoerd: 01/01/2025 (MBVO 15/11/2022, BS 09/12/2022)
Art. 9, 1° en 14, 3°: 01/01/2022 (art. 27, derde lid)
Art. 17, 1°: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid); Volledig uitgevoerd: 01/01/2023 (MBVO 18/07/2022, BS 27/07/2022)
Art. 17, 2°: 01/01/2022 (art. 27, derde lid)
Art. 19 en 20: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid); Volledig uitgevoerd: - art. 19: 01/01/2023 (MBVO 15/11/2022, BS 09/12/2022); - art. 20: 01/01/2025 (MBVO 15/11/2022, BS 09/12/2022)
Art. 21: 01/01/2022 (art. 27, derde lid)
Art. 22 tot 24 en 26: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid); Volledig uitgevoerd: - art. 22 tot 24: 01/01/2025 (MBVO 15/11/2022, BS 09/12/2022); - art. 26: 01/01/2023 (MBVO 15/11/2022, BS 09/12/2022)

Temporeel toepassingsgebied:
Art. 2 (dat art. 7.15.2, § 3/1 BVR 19/11/2010 invoegt) is voor het eerst van toepassing op aanvragen voor hoofdkredieten vanaf 01/09/2021 (art. 27, tweede lid)
Art. 21 (in zoverre het art. 9.3.1 BVR 19/11/2010 invoegt) is voor het eerst van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 01/01/2022 (art. 27, vierde lid)

Période de vigueur du 20/08/2021 au ...