help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2020 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/12/2020
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/01/2021
Edition:1
Page:6155
Avis du Conseil d'Etat 67858
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 23: 01/01/2025, voor fokkerijen waarvan de installaties voor de eerste keer in gebruik werden genomen vóór 07/02/2021 (art. 27)
Art. 24 en 25: 01/04/2021, voor fokkerijen waarvan de installaties voor de eerste keer in gebruik werden genomen vóór 07/02/2021 (art. 27)

Toepassingsgebied:
Art. 7, 13, 17, 23, 24 en 25 zijn niet van toepassing op fokkerijen met minder dan vijf fokkonijnen (art. 26)

Période de vigueur du 07/02/2021 au ...