help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2020
Editie:2
Pagina:94389
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/11/2020 (art. 19, eerste lid)

Art. 3 en 15 tot 18 (Titel 7): 25/12/2020 (art. 19, tweede lid: "de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 23/11/2020 tot ...