help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 september 2020 tot wijzizing van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmaling gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2020
Pagina:69781
Advies van de Raad van State 67479
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/10/2020 tot ...