help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/2018
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2021
Editie:1
Pagina:41279
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van inwerkingtreding van de laatst bekendgemaakte instemmingsakte: 19/06/2023 (datum van inwerkingtreding van de W 11/05/2023)

Periode van geldigheid van 19/06/2023 tot ...
Opmerkingen Bekendmaking in het BS: zie art. 14 van het akkoord: de diensten van de Eerste minister publiceren het akkoord "op aanvraag van de partij waarvan als laatste zijn instemming met het akkoord heeft gegeven". Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft echter al het akkoord laten publiceren als bijlage van zijn instemmingsordonnantie.

Bijlage bij
Aard Datum    
DVO 22/11/2019  
DRW 16/07/2020  
OBHG 15/04/2021  
W 11/05/2023