help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft mobiliteitsmaatregelen en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/2019
Editie:2
Pagina:95396
Advies van de Raad van State 66375
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2019 (art. 44, inleidende zin)

Art. 1: 01/01/2019 (art. 44, 3°)
Art. 9: 01/04/2019
Art. 15: 01/01/2015 (art. 44, 1°)
Art. 16: 01/07/2019 (art. 44, 7°)
Art. 17: 01/01/2019 (art. 44, 3°)
Art. 19: 01/04/2019
Art. 24: 01/04/2019
Art. 25: (1) 01/04/2019 ("voor wat betreft het recht op een fietsvergoeding bij gebruik van een Speed pedelec") (art. 44, 5°); (2) 01/01/2020 ("met uitzondering van het recht op een fietsvergoeding bij gebruik van een speed pedelec") (art. 44, 8°)
Art. 27: 01/06/2019 (art. 44, 6°)
Art. 30: 01/01/2018 (art. 44, 2°)
Art. 31 tot 35: 01/04/2019
Art. 37, 38 en 39: 01/01/2019 (art. 44, 3°)
Art. 42: "op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Unie verlaat zonder dat een akkoord zoals vermeld in artikel 50, tweede lid, van het Verdrag is gesloten" (art. 44, 4°)


Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...